Ένα ακόμη σημαντικό πλοίο για την υποστήριξη του διαρκώς αυξανόμενου τουρκικού στόλου πρόκειται να ναυπηγήσει η Τουρκία.

Πρόκειται για το νέο πλοίο Υποστήριξης/Ανεφοδιασμού Ανοικτής Θαλάσσης του προγράμματος DIMDEG το οποίο θα ναυπηγήσει η εταιρεία Sefine με βάση τα σχέδια της τουρκικής ναυπηγικής σχεδιαστικής εταιρείας SEFT η οποία στο παρελθόν σχεδίασε τα βοηθητικά πλοία του Τουρκικού Ναυτικού TCG Akin (A-584) TCG Isin (A-583) MTA Oruc Reis.

Το νέο πλοίο θα έχει εκτόπισμα 22.000 τόνους μέγιστη ταχύτητα 24 κόμβους και θα συμπληρώσει τα δύο υπάρχοντα πλοία ανεφοδιασμού Στόλου TCG Akar (Α-580) και Yarbay Kudret Gungor (Α-595).


Source link