Σε μια ακόμη κίνηση που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Τουρκικής κυβέρνησης να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η Άγκυρα αποφάσισε να εξαιρέσει από την φορολογία για ορισμένο χρονικό διάστημα, να μειώσει γενικά τους φόρους, να εξαιρέσει τους φόρους εισαγωγής υλικών αλλά και να παραχωρήσει χαμηλότοκα δάνεια στις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στα αμυντικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Κατά αυτό τον τρόπο η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τα εγχώρια αναπτυξιακά προγράμματα για νέα οπλικά συστήματα αλλά και να βελτιώσει τις βιομηχανικές υποδομές των αμυντικών βιομηχανιών.

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και ήδη έχει αποτελέσματα, αφού 12 αμυντικές βιομηχανίες κατέθεσαν αναπτυξιακά προγράμματα για νέα οπλικά συστήματα συνολικού και επενδυτικά προγράμματα που θα βελτιώσουν την παραγωγή της ενδιαφερόμενης εταιρείας. ύψους 350 εκατ. δολαρίων (283,5 εκατ. ευρώ).

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα που κατατέθηκαν ως επενδυτική πρόταση είναι της κρατικής εταιρείας Roketsan η οποία επιδιώκει την δημιουργία μιας νέας γραμμής παραγωγής για  τα συστήματα που η εταιρεία κατασκευάζει.

Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 217 εκατ. δολάρια (175,78 εκατ. ευρώ) και όπως φαίνεται καταλαμβάνει το 77% των κεφαλαίων που πρόκειται να δαπανηθούν για την αναβάθμιση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ιδιωτικής και κρατικής.

Η δεύτερη μεγαλύτερη σε αξία επένδυση που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι της κρατικής εταιρείας Aselsan η οποία θα δαπανήσει 35 εκατ. δολάρια (28,3 εκατ. ευρώ) στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων και 40 εκατ. δολάρια (32,4 εκατ. ευρώ).

Εκτός από τις παραπάνω επενδύσεις από τις δύο κρατικές αμυντικές εταιρείες που αθροιστικά φτάνουν τα 292 εκατ. δολάρια (236,5 εκατ. ευρώ) ανάλογες επενδύσεις ιδιωτικών αμυντικών βιομηχανιών θα επιχορηγηθούν από το Κράτος.

Πιο συγκεκριμένα η ιδιωτική εταιρεία Most Makina σχεδιάζει να επενδύσει στον τομέα της παραγωγής χάλυβα για την αμυντική βιομηχανία. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 385 εκατ. δολάρια (311,9 εκατ. ευρώ) και σύμφωνα με πληροφορίες η επένδυση αυτή θα επιδοτηθεί από το Τουρκικό Κράτος.

Οποιαδήποτε σύγκριση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία απλά προκαλεί χαμόγελα… ή δάκρυα! Οι υπερβολές μπορούν να σε καταστρέψουν. Το DP το έχει επισημάνει εγκαίρως και ειλικρινά πιστεύουμε ότι ισχύει για την Τουρκία. Ισχύει όμως και από την ανάποδη. Είναι πιθανό να κληθείς να καταβάλλεις ακόμα βαρύτερο κόστος ως αποτέλεσμα της αφασίας που επικρταεί σε μια χώρα και οδηγεί σε αδράνεια…

Source link