Η ραγδαία υποτίμηση της τουρκικής λίρας, εκτός από τις επιπλοκές που παρουσιάζει για το εξωτερικό χρέος της χώρας, τον τραπεζικό της τομέα και τα πιστωτικά ανοίγματα ευρωπαϊκών τραπεζών στη χώρα, αποτελεί πρόκληση για πολλές χώρες, καθώς η τουρκική αγορά γίνεται πλέον από δυσπρόσιτη έως απρόσιτη.
Σύμφωνα με το γράφημα του International Institute of Finance η πτώση της τουρκικής λίρας καθιστά ακριβότερα για τους Τούρκους καταναλωτές τα εισαγόμενα προϊόντα, βοηθώντας στην εξισορρόπηση του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ενισχύοντας μεσοπρόθεσμα τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έχει και χαμένους: τις χώρες που εξάγουν στην Τουρκία και οι οποίες, παρουσιάζονται στο γράφημα με σειρά εξάρτησης, η οποία προσδιορίζεται από το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές προς την Τουρκίας ως προς το σύνολο των εξαγωγών τους.

Έτσι, πρώτο πλήττεται το Ιράν, καθώς πάνω από το 10% των εξαγωγών της απορροφώνται από την Τουρκία, ακολουθεί η Ουκρανία με 6% και η Ρωσία με 5%.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν να διαχειριστούν την έκθεση των τραπεζών τους στην Τουρκία, η οποία σύμφωνα με τους FT υπερβαίνει τα 140 δισ., ενώ η υποχώρηση της λίρας ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε ασφαλιστικές που έχουν εγγυηθεί συμβόλαια εξαγωγών και να πλήξει δευτερευόντως εμπορικές επιχειρήσεις εντός των χωρών, οι οποίες μπορεί να κοκκινίσουν.

Source link