Δύο πρωτοποριακά αναπτυξιακά προγράμματα στον τομέα των επικοινωνιών έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ο τουρκικός Στρατός.

Πρόκειται για το πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογής κινητών τηλεφώνων που θα παρέχει στα στελέχη των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ασφαλή επικοινωνία, δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής πολλαπλών και ομαδικών μηνυμάτων, καθώς και δυνατότητες γεωγραφικού εκτοπισμού.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί στα τηλέφωνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα χρήσης τους για την διανομή κρίσιμων πληροφοριών με ασφάλεια κατά την διάρκεια επιχειρήσεων προφανώς εντός της εμβέλειας των εθνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Το δεύτερο πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ασφαλών δορυφορικών κινητών τηλεφώνων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό χώρο χωρίς περιορισμούς διευκολύνοντας την επικοινωνία των στελεχών των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και σε περιοχές που δεν υπάρχει φίλιο δίκτυο επικοινωνίας ή δεν έχει εγκατασταθεί από τις τουρκικές δυνάμεις τοπικό δίκτυο επικοινωνιών.

Επιπλέον τα ασφαλή δορυφορικά κινητά τηλέφωνα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας σε αποστολές εντός εχθρικού εδάφους.

Source link